3600 ek gösterge çıkarsa 1 milyon kişi emekli olacak!

Ek göstergenin 3600’e çıkartılması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

Sözcü’den Nedim Türkmen’in haberine nazaran; İktidarın, 2018 yılı seçimlerinde seçim vaatleri ortasında yer alan 3600 ek gösterge konusu, tekrar seçim ortamına girdiğimiz bu günlerde canlandırıldı. Bu defa vaat, 2022’nin sonuna kadar sorunun çözüleceği ve verilen kelamların tutulacağı formunda yenilendi. Açıklamalarda, güya ülkemizde ek gösterge mağduriyeti yaşayan 4 çalışan kümesi varmış üzere sunulmaktadır. Devlette çalışan 3.5 milyon memurun yarısı polis, din adamı, öğretmen ve sıhhat çalışanıdır. Bu kümenin dışında devlette çalışan birçok meslek kümesi kelam bahsidir. Düzenlemenin sonlu olarak getirilmesi, çalışma barışını bozacak ve çok önemli huzursuzluklar yaratacaktır. Mağduriyetleri giderilmeyen kesitin motivasyonu ve iş verimliliği düşecektir.

‘ALT UNVAN YÜKSELTİLİRSE, ÜST KADEME DE YÜKSELTİLMESİ ŞARTTIR’

Ek gösterge yükseltilmesini bekleyen binlerce kamu vazifelisi var. Fakat birinci başta polis, öğretmen, din vazifelisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Kimi açıklamalarda, yönetici pozisyonunda olan kamu vazifelilerinin de bu kapsama alınacağı söz edildi. Bu yöneticilerden kimlerin kastedildiğini bekleyip, göreceğiz. Alt unvanda çalışanın ek göstergesi yükseltildiğinde, üst kademedeki vazifelinin de yükseltilmesi kaidedir. Bu yüzden alt kademedekinin ek göstergesinin yükseltilmesi, üst kademelerde çarpan tesiri yaratacaktır.

1 MİLYON MEMUR EMEKLİ OLACAK

Binlerce kamu vazifelisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.

2008 ÖNCESİ MEMURİYET

2,5 MİLYON EMEKLİ

2 milyonu aşkın memur emeklisinin yarısı da ek gösterge kapsamında olup, bilhassa emekli aylığı artışı istikameti ile 2.5 milyon kişiyi etkileyecek üzere görünüyor ve her yıl bu tesir görülecek. Ek gösterge, ortalama bir şahısta 800 TL emekli aylığı artışı demektir. Ancak 15.10.2008 sonrası memuriyete girenleri çok az etkileyecek. Toplam maliyet ise yıllık 20 milyarı bulmakla birlikte; tüm memurların kapsama alınması halinde bu meblağ yıllık en az 35 milyar lirayı bulacaktır.

BİNLERCE GELİR UZMANI EK GÖSTERGE BEKLİYOR

Ek göstergenin birtakım meslek kümelerine verilip, kimilerine verilmemesi kararı, çok önemli sonuçları olabilecek bir karardır. Devlet, devlete hizmet eden herkese adaletli davranmak zorundadır. Üstte sayılan 4 kümede yer almayan fakat her yıl devlete 950 milyar lira vergi tahsilatı yapan gelir uzmanlarının durumu ile bahsin vahametini dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Maliye’de vazifeli binlerce gelir uzmanı da 3600 ek gösterge bekliyor. Gelir uzmanı, şu anda 8.000 lira maaş alıyor ve ek gösterge yükseltilmeden emekli olursa 4.500 TL maaş alacak. Lakin ek gösterge verilirse, çalışırken aldığı maaşa yakın bir maaşı emekli olduğunda da alabilecek.

Şu anki tabloda; emekli olma kaidelerini taşıdığı halde ek gösterge sorunu çözülmediği için, emekli olması halinde maaş yarıya düşecek olan binlerce kamu vazifelisi var. Bu durumdakiler gelirlerinin yarıya düşmesine neden olan emekliliği daima ertelemekte, 65 yaşına kadar kamuda çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Devlet memuruna, personele, emekliye verilecek haklar ile ilgili olarak daima bütçeye getireceği yük mazeret edilerek, mevzular tahlilsiz bırakılmaktadır. Bu mevzularda bütçe istikrarlarını hatırlayanların; kamu özel işbirliği, kent hastaneleri, köprü, otoyol ve havaalanları ile ilgili yapılan kontratlardaki maliyetleri görmemelerinin takdirini, siz bedelli okurlarıma bırakıyorum.

MALİYETİ NE OLACAK?

İktidar tarafından 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kamu vazifelileri ile ilgili yaklaşık maliyet tablosu üsttedir. Üstteki hesaplamalar, 3600 ek göstergeye husus 4 çalışan kümesi için genel ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Öteki çalışan kümelerinin dahil edilmesi toplam meblağı etkileyecektir. Yıllık varsayımı maliyettir. Her yıl kapsam, fiyat ve aylık artışına bağlı yıllık maliyet artacaktır. Temel yapılması gereken, datalarla aktüeryal hesaplamadır.

  • Leave a Comment