Bakan yardımcılarının tıpkı anda üç maaş alma formülü!

631 sayılı KHK sınırlama getirse de istisnalar daima olarak artmaktadır. Bu istisnalardan birisi de bakan yardımcılarıdır. En yüksek devlet memuru maaşının 1,5 katı maaş alan bakan yardımcıları 1 nolu Cumhurbaşkanı Kararnamesinde yapılan değişiklik sonrasında bu maaşa ilaveten emekli maaşı da almaya başlamıştır.

Bu çerçevede, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 504 üncü hususunda; “….Bakan Yardımcısı takımına atananların varsa emeklilik yahut yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıyeten bu takıma atanmadan evvel yahut atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut vazifeleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik yahut yaşlılık aylığı bağlanır.” kararına yer verilmiştir.

Bu karara nazaran kamuda birinci kere memur statüsü sonlandırılmadan emekli maaşı bağlanması formülü getirilmiştir. Bu düzenleme öncesinde memur statüsü emeklilik onayı ile sonlandırılmadan emekli maaşı bağlanmazdı.

Bu düzenelem ile birlikte 30.275 TL vazife maaşı alan bakan yardımcılarının ilaven emekli maaşı almalarının yolu da açılmış oldu. Şayet emekli olduğu halde vazife yapan bakan yardımcısı bir de idare şurası üyeliğine atanırsa toplamda birebir anda üç maaş alır hale getirilmiştir.

Bu çeşit düzenlemeler sonucunda oluşan yüksek maaşların kamuoyunda tenkit konusu yapıldığı dikkate alındığında türel düzenleme yapılmasının mecburî hale geldiğini söz etmek isteriz.

Ekonomik ıstırap periyodunda minimum fiyatla geçinmeye çalışanların çoğunlukta olduğu düşünüldüğünde birden fazla maaş alanlara çeki sistem verilmesi gerektiğini müekkeden belirtmek isteriz. Biraz can sıkıcı lakin maalesef gerçek.

  • Leave a Comment