Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettiş yardımcılarının mağduriyetini gidermeli!

Mevzuat yeterince mesleğe yarış sınavıyla giren Müfettiş yardımcılarının 3 yıllık staj müddetinin sonunda yeterlik imtihanına alınarak Müfettiş takımına atanmaları gerekmektedir.

Memurlar.net’e ulaşan bilgilere nazaran Gençlik ve Spor Bakanlığının mevzuatta yer alan açık karara karşın yeterlik imtihanını yapmayarak 9 yıldır Müfettiş Yardımcısı takımında çalıştırdığı işçisini mağdur ettiği belirtilmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda yapılan imtihanı kazanarak 2012 yılında vazifeye başlayan Müfettiş Yardımcıları için 2016 yılı başlarında yapılması gereken yeterlik imtihanı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Şurası Başkanlığınca değişik münasebetler ileri sürülerek ertelendiği, 2019 yılı başında da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Konseylerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Kontrol Başkanlığı ismi altında birleştirilmesi nedeniyle de Rehberlik ve Kontrol Başkanlığınca yeterlik imtihanı yapılmayarak Müfettiş Yardımcılarının mağdur edilmeye devam edildiği sav edilmektedir.

Yeterlik imtihanı yapılmayan Müfettiş Yardımcılarının, 2015 yılı ocak ayından bu yana Müfettiş ve Başmüfettişler ile tıpkı yetkilere sahip olarak tıpkı iş ve süreçleri yapmakta olduğu, olağan kaidelerde 3 yılın sonunda Müfettiş takımına atanmaları gerektiği halde 9 yıldır Müfettiş Yardımcısı takımında misyon yapmaya devam ettiği, mevcut durumda Gençlik ve Spor Bakanlığında hala yeterlik imtihanı yapılmayan 9 yıllık, 7 yıllık ve 6 yıllık üç başka promosyon Müfettiş Yardımcısı bulunduğu, imtihanı yapılmayıp özlük hakları verilmeyen her bir Müfettiş Yardımcısının önemli oranda maaş kaybı ile birlikte kurum içerisinde inanç ve prestij kaybına uğrayarak manevi istikametten de ağır formda yıpranmakta olduğu, bu durum da Kuruma olan aidiyet hissinin zedelenmesine sebebiyet verdiği söz edilmekte…

Ümit ve temenni ederiz ki üstte belirtilen konular yalnızca bir argümandan ibarettir. Şayet argümanlar gerçekse yıllardır Kuruma hizmet eden Müfettiş Yardımcılarının yeterlik imtihanlarının en kısa müddette yapılarak, işçisinin mağduriyetinin giderilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğini ümit ederek Gençlik ve Spor Bakanı sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun dikkatine sunuyoruz.

  • Leave a Comment